Про жінок в армії

Гендерна рівність у країнах НАТО. Підходи до підтримки жінок в армії Швеції

NATO logo
Спецпроєкт «Діалоги про жінок в армії» реалізовано завдяки підтримці Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Участь жінок як повноцінних акторів у вирішенні та запобіганні конфліктів сприяє як викоріненню гендерних стереотипів і, відповідного, більш інклюзивного до жінок суспільства, так і змінюють самі структури безпеки і оборони, підвищують їхню ефективність, сталість і інтегруючи “людяний” підхід. Постійні конфлікти стимулюють мотивацію, професіоналізм та навички жінок, одночасно спонукаючи трансформаційні зміни і в самих в Збройних Силах. Участь жінок у бойових ролях спростовує розповсюджену в суспільстві думку, що фізична сила – єдиний показник ефективності на полі бою. Включення жінок вносить різноманітні навички, погляди та підходи до вирішення проблем. Виграють від цього всі. Жінки в бойових підрозділах виявляють адаптивність, лідерство та професіоналізм, руйнуючи міф, що ці якості є вроджено чоловічими.

Інтеграція жінок в Збройні Сили сприяє більш “людяному” підходу до війни. Це впливає на важливе врахуванню різних поглядів в прийнятті рішень та вирішенні конфліктів, мирні угоди, підписані за сприяння жінок, є більш довготривалими, а значить – ефективними і стабільними. Присутність жінок у війську збільшує культуру інклюзивності, співчуття та розуміння, сприяє більш відповідальним і етичним діям на полі бою. Досягнення таких результатів вимагає значних зусиль у зміні підходів до гендерної рівності у війську та передбачає створення сприятливих умов для кар’єрної реалізації, початку та розвитку, враховуючи всі потреби цих жінок.

Ірен Феллін, радниця Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки, наголосила в інтерв’ю для W2U: “Для ефективної реалізації гендерної рівності у армії, недостатньо просто мати жінок присутніми.

Крім того, більша різноманітність у військових формуваннях може покращити публічний образ Збройних Сил і призвести до трансформації військової культури. В результаті Збройні Сили стають надійним роботодавцем, привертаючи висококваліфікований та освічений персонал, особливо в галузях вирішення конфліктів та миробудівництва.

В цьому матеріалі ми поговоримо про лідера в процесі залучення жінок до війська – Швецію, країну, яка вражає 23 відсотками жінок серед призовників стійким підходом до гендерної рівності в армії.

Є дві причини для таких високих показників. У розвинених країнах, таких як Швеція, старіюче населення призвело до нестачі молодих чоловіків для військової служби, що зумовило необхідність включення жінок для досягнення планових показників. Проте, основним каталізатором змін є рішуча прагнення до гендерної рівності.

Ключовий аргумент більше не обмежується лише збільшенням чисельності новобранців за рахунок жінок; натомість акцент робиться на наданні жінкам однакових прав і обов’язків, що призводить до рекрутингового процесу без визначення за гендерними ознаками.

До лав Збройних сил Швеції щороку подається 100 000 чоловіків і жінок, з яких щороку відбирається від 4 000 до 5 000 осіб. Це дозволяє країні пропонувати службу найбільш високо мотивованим чоловікам та жінкам. Ми поговорилиз Кірке Кіандер, Радником з гендерних питань в головному управлінні Збройних Сил Швеції, щоб краще зрозуміти стратегію впровадження гендерної рівності в армії Швеції, її переваги та досягнуті та заплановані результати.

Кірке, скажіть, будь ласка, чи існує різниця в умовах для вступу до армії між чоловіками та жінками? Чи існують відмінності між жінками та чоловіками щодо умов та вимог, зокрема у відношенні до тривалості служби, навчальних програм, обладнання чи в інших аспектах?

Політика зайнятості Збройних Сил Швеції є гендерно нейтральною з 1989 року. Проте до 2009 року призватися на військову службу могли тільки чоловіки. Рішенням Шведського парламенту з 2009 року було (тимчасово) припинено призов на військову службу. Було внесено новий закон і прийнято гендерно нейтральний акт щодо призову (Закон про загальну оборону та військову службу – Lag om totalförsvarsplikt 1994:1809). Знову акцентуючи увагу на загальній обороні Швеції, Шведський парламент відновив “Обов’язок національної служби” з 2017 року.

Обов’язок національної служби поширюється як на чоловіків, так і на жінок, тому призов є гендерно нейтральним. Призначення здійснюється з урахуванням бажання, інтересів, мотивації та здібностей кожної особи.

Змішана модель – набір на вільній основі в поєднанні з гендерно нейтральним призовом забезпечує Збройні Сили Швеції більш гнучкою та стабільною системою персоналу.

Вимоги до призовників для військової служби, наприклад, фізичні вимоги, однакові як для жінок, так і для чоловіків. Жінки і чоловіки проходять однакове навчання за однаковими умовами та мають однакове право на подальше працевлаштування в Збройних Силах Швеції.

Якою є стратегія залучення жінок до Шведських Збройних Сил?

Шведські Збройні Сили застосовують кілька стратегій для сприяння довгостроковим цілям гендерної рівності та збільшення участі жінок. Гендерна рівність, рівні можливості та гендерний мейнстрімінг.

З 2009 року Шведські Збройні Сили отримали завдання від уряду збільшити відсоток жінок на всіх рівнях організації. Тому були розроблені нові кар’єрні цілі для жінок у військових посадах. Збільшення відсотка жінок через військову службу та Програму офіцерів є пріоритетом, оскільки це є передумовою для збільшення відсотка жінок на вищих рівнях.

З моменту впровадження гендерно-нейтрального призову в 2017 році відсоток жінок, які проходять військову службу, збільшився на три відсоткових пункти.

Проте Шведські Збройні Сили та Шведське агентство з призову зауважили, що відсоток жінок що подають свої кандидатури для служби, зменшується щороку. Однією з проблем є здатність привертати інтерес жінок до вступу до Збройних Сил.

Жінки, у більшій мірі, ніж чоловіки, відносяться негативно або нейтрально до Збройних Сил та військової служби, тоді як чоловіки виявляють більше позитивних настроїв. Оскільки інтерес, бажання та мотивація є важливими в процесі кар’єрного вибору, відсоток жінок знижується непропорційно в порівнянні з чоловіками.

Таким чином, сьогодні Шведські Збройні Сили акцентують свою увагу на комунікаційних заходах з метою підвищення рівня інформованості жінок про військову службу та Збройні Сили. Комунікаційні заходи, такі як кампанії та події, спрямовані на збільшення довіри та рівня знань жінок про Збройні Сили, призов, працевлаштування та кар’єрні можливості.

Також важливою причиною зменшення кількості жінок під час призовного процесу є те, що вимоги до фізичної сили стають вирішальними, незважаючи на їх часто високі бали в інших вибіркових змінних. Шведські Збройні Сили постійно контролюють вимоги для призову, щоб вони були відповідними конкретній посаді.

Що робиться в Збройних Силах в сфері рівних можливостей для чоловіків та жінок? Як загалом працює інтеграція та забезпечення побутових умов для жінок у Збройних Силах – чи існують конкретні стратегії або заходи?

Для утримання жінок Шведські Збройні Сили впроваджують заходи щодо рівних можливостей та запобігання дискримінації в організації. Це означає – рівні умови праці, заробітної плати, кар’єрного росту, освіти та можливостей поєднання роботи з батьківством.

Шведські Збройні Сили сприяють продовженню жінок до вищих посад у ланцюгу командування за допомогою програм побудови кар’єри, програм менторингу та планування наступності. Жінки є пріоритетними учасниками цих програм.

Шведські Збройні Сили використовують афірмативні заходи там, де це можливо, з метою збільшення кількості жінок на керівницьких посадах. Це не слід плутати з квотами. Афірмативні заходи передбачають, що особи, які були номіновані, оцінюються в основному за їхньою компетентністю та якостями, і тільки в разі рівності рейтингів афірмативні заходи використовуються на користь менш представленої статі. Це може стосуватися, наприклад, прийому на певний курс, але не застосовується до призову на військову службу.

Щодо запобігання та боротьби із сексуальними домаганнями, було створено Центр підтримки керівників на всіх рівнях у вирішенні цих питань. Центр допомагає отримати краще розуміння тенденцій, розвитку та бар’єрів шляхом збирання та агрегації інформації з часом. Діють настанови, пов’язані з законодавством та Кодексом поведінки Збройних Сил, щоб керувати діяльністю керівників та персоналу.

Також було створено телефонну гарячу лінію, де особовий склад може подавати скарги або анонімно отримувати поради поза ланцюгом командування.

У 2013 році Збройні Сили Швеції та інші шведські урядові агентства запустили програму з гендерного мейнстримінгу. Збройні Сили Швеції розробили план дій, який визначав три основні напрямки: механізми управління та моніторингу, освіта та навчання, інтеграція обладнання/аспекти людського фактору. За результатами програми було виявлено кілька успішних практик, таких як зростання гендерної свідомості вищого керівництва, збільшення кількості текстів з гендерним компонентому керівних документах, курси та тренінги з гендерних питань стали обов’язковими для участі керівників і директорів.

Які досвіди існують щодо інтеграції жінок у сфери, які традиційно розглядаються як чоловічі області?

Незважаючи на прогрес у відношенні кількості жінок, які працюють або проходять військову службу, цей показник не зростає з очікуваною для нас швидкістю. Збройні Сили Швеції вживають заходів у важливих напрямках,, при цьому усвідомлюючи, що зміни в різних напрямках вимагатимуть часу. Це стосується таких аспектів, як мотивація для проходження військової служби. Збройні Сили Швеції продовжують проводити дослідження, спрямовані на визначення та знаходження шляхів подолання будь-яких перешкод для жінок, які бажають обирати військову кар’єру.

Аналітика

Експерти

Подивитись всі
Подивитись всі