Договір користування сайтом

 1. Предмет договору:
  1.1. Договір про користування сайтом (надалі – Договір) регулює умови використання Користувачами сайту в мережі інтернет https://w2u.world/ (надалі – Сайт).
  1.2. Чинна версія Договору доступна за адресою https://w2u.world/dohovir-korystuvannia-saitom/.
  1.3. Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе обов”язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору.
  1.4. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.
  1.5. Якщо Користувач не погоджується з Договором, то не може користуватися Сайтом.
 2. Використання Сайту:
  2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайта користуватись широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних тощо). Усі матеріали, ресурси і сервіси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.
  2.2. Щоб зареєструватись на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.
  2.2.1. Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями чи сукупністю відомостей, що ідентифікують цю особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.
  2.3. Користувач самостійно вказує свою електронну адресу, ім”я та прізвище.
  2.3.1. Користувач несе відповідальність за безпеку вказаної електронної адреси, ім’я та прізвища, а також за все, що буде зроблено на Сайті під цією електронною адресою, ім’ям та прізвищем.
  2.3.2. Користувач та Адміністрація не розголошують пароль Користувача.
  2.4. Адміністрація має право:
  2.4.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.
  2.4.2. переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.
  2.4.3. видаляти повідомлення та коментарі Користувача, якщо вони суперечать умовам Договору та нормам чинного законодавства України.
  2.4.4. використовувати надані Користувачем об”єкти авторського права на Сайті, зокрема (та не виключно) твори, статті, фотографії, відео, графіку відповідно до п. 2.8 Договору.
  2.4.5. заблокувати акаунт (обліковий запис) Користувача, у разі порушень умов Договору чи не використання відповідного сервісу (поштової скриньки, блогу тощо) більше 1 (одного) року.
  2.4.6. видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору та/або інших правил користування Сайтом.
  2.4.7. в будь-який час закрити будь-який ресурс (сервіс) як з так і без попереднього повідомлення Користувача. В такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.
  2.5. Користувач має право:
  2.5.1. використовувати вказану електрону адресу, ім’я, прізвище і пароль по завершенню процесу реєстрації Користувача
  2.5.2. створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватись думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.
  2.5.3. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, здійснюється відповідно до Умов використання матеріалів.
  2.6. У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен як найшвидше повідомити про це Адміністрацію.
  2.7. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також використання такої інформації, в тому числі і в цілях маркетингових досліджень та таргетинга на Сайті.
  2.8. Приймаючи даний договір, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на наступні об”єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, фотографій, відео, графіки інших об”єктів права інтелектуальної власності (у подальшому, для зручності – “твір”) та виняткове право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, що дає Адміністрації право самостійно використовувати та/або дозволяти чи забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників творів, у тому числі у формі, яку зчитує комп”ютер; імпорт примірників творів.
 3. Матеріали, що надаються Користувачем:
  3.1. На Сайті заборонено розміщувати та розповсюджувати:
  3.1.1. заклики до насильницької зміни чи поваленню конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищенню майна, захопленню будівель і споруд, насильницькому виселенню громадян; заклики до агресії чи розпаленню воєнного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння;
  3.1.2. матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і достоїнство, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб; а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру;
  3.1.3. матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не узгоджено з Адміністрацією;
  3.1.4. об”єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;
  3.1.5. матеріали, що містять комп”ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп”ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в інтернет.
  3.1.6. персональні дані інших користувачів;
  3.1.7. матеріали, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.
  3.1.8. інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості Користувача.
  3.2. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщує на Сайті.
 4. Посилання на інші сайти:
  4.1. Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі інтернет. Адміністрація не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них винятково на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їхній контент, а також за будь-які наслідки, пов”язані з використанням контенту цих сайтів.
 5. Обмеження відповідальності Адміністрації:
  5.1. Користувач користується Сайтом винятково на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп”ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям та меті Користувача.
  5.2. Адміністрація не здійснює обов”язкової перевірки матеріалів, що розміщується Користувачем на Сайті
  5.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайті та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їхню відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їхніх логотипів тощо.
  5.4. Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв”язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було наперед повідомлене про можливість понесення таких збитків, у зв”язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайтів.
  5.5. У випадку пред”явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв”язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов”язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.
  5.6. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту.
 6. Модерування:
  6.1. Модерування інтерактивних ресурсів на Сайті (коментарі) здійснюється за принципом постмодерації. Ці повідомлення спочатку додаються, а вже потім перевіряються модераторами.
  6.2. Якщо модератор вважає, що будь-який текст порушує правила користування Сайтом, він має право видалити його.
  6.3. Кожний Користувач має право поскаржитись на коментар. У разі наявності кількох скарг, коментар буде приховано для подальшого перегляду.
  6.4. Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу до служби технічної підтримки Сайту, що вказана на Сайті.
 7. Прикінцеві положення:
  7.1. Даний договір та відносини, що склались у результаті прийняття умов Договору регулюються чинним законодавством України.
  7.2. Даний договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв”язку з чим:
  7.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір;
  7.2.2. Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;
  7.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;
  7.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред”являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.
  7.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.
  7.4. Заголовки до розділів Договору зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.